iTog төлбөр төлөх систем

Доод хэсэгт iTog төлбөр төлөх системийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарна

 • Ажлын байр бэлтгэх

  6-35кВ-ын сүлжээнд ажлын байр бэлтгэх, 0.4кВ-ын сүлжээнд хүчдэл залгах

 • Дэд станцад

  Дэд станцад 0.4кВ-ын гал хамгаалагч цэнэглэх, Дэд станцад 6-35кВ-ын гал хамгаалагч цэнэглэх.

 • Агаарын шугамд

  6-35кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурт кабелийн үзүүр уях, 6-35кВ-ын ЦДАШ-ын тулгуурт кабелийн үзүүр тайлах,

 • Тог үүсэл

  Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог хэрэглэгчийн эзэмшлийн

 • Хоёр тарифт

  Та өдийг хүртэл энгийн тарифт тоолуур ашигласаар байна уу?

 • Гурван тарифт

  Та өөрийн бизнесийн онцлогт тохирсон шинжилгээг биднээр хийлгүүлж хоёр болон